Năm 2022: Hỗ trợ, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Năm 2021, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh cùng các sở, ngành liên quan và các địa phương phối hợp triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ (quyết định phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng, mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước, giai đoạn 2021-2025), tỉnh chọn 05 HTX tham gia mô hình gồm: HTX nông nghiệp Long Hiệp (huyện Trà Cú); HTX nông nghiệp Phú Cần và HTX nông nghiệp Rạch Lọp (huyện Tiểu Cần); HTX nông nghiệp Phú Mỹ Châu và HTX Vận tải Phước Vinh (huyện Châu Thành). Qua triển khai thực hiện, hoạt động của các HTX này hiệu quả, phát huy thế mạnh, tiềm năng; thu hút thành viên và lợi nhuận tăng.

Thành viên HTX Rạch Lọp chăm sóc vụ lúa đông-xuân 2021-2022.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ các HTX thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Được biết, năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 19 HTX và 01 Liên hiệp HTX, đạt 200% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 01 Liên hiệp HTX và 175 HTX. Trong đó, 131 HTX nông nghiệp, 28 HTX phi nông nghiệp và 16 Quỹ TDND đang hoạt động, vốn điều lệ hơn 172 tỷ đồng, tổng số thành viên tham gia 29.442 người.

Hiện nay, một số HTX hoạt động hiệu quả như HTX nông nghiệp Rạch Lọp (Tiểu Cần), Phú Mỹ Châu, 9 Táo (Châu Thành)… đã góp phần tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu sản xuất sản xuất, giảm nghèo, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.

Tin, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

thư viện ảnh
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 1,437
  • Tất cả: 147,633