Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã

Củng cố và phát triển hợp tác xã (HTX) hiện nay đối với tỉnh có vai trò rất quan trọng, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp chất lượng cao, tạo nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chủ trương phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể, đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; đặc biệt, là lĩnh vực nông nghiệp. Chính từ chủ trương đó, một số HTX nông nghiệp đã từng bước hoạt động mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Nông dân xã Long Hiệp chăm sóc vụ lúa hè thu năm 2022.

Mặc dù HTX đã có những đóng góp nhất định, nhưng cần tiếp tục đổi mới để phát triển với quy mô và chất lượng tốt hơn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập hiện nay. Thời gian qua, trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều HTX tạo điều kiện cho nông dân liên kết để chuyển từ sản xuất nhỏ manh mún, phát triển thành sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả. Các HTX này đã vận động, tổ chức cho nông dân hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch và thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp tổ chức cung ứng một số dịch vụ đầu vào cho các hộ thành viên: vật tư, giống, phân bón, tư vấn hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật, vay vốn... Một số HTX còn tổ chức tiêu thụ hoặc trực tiếp làm dịch vụ tiêu thụ sản phẩm không thông qua trung gian. Nhờ vậy, người sản xuất nhỏ có lợi về giá trị sản phẩm, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất tăng lên, nhất là đối với những hộ nông dân thiếu vốn đầu tư.

“Hiện nay, nhiều sản phẩm của HTX có giá trị, nhưng vẫn chưa đạt sản phẩm OCOP. Liên minh HTX tỉnh với chức năng nhiệm vụ của mình sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương tuyên truyền vận động thành viên hiểu rõ hơn về xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng OCOP cho sản phẩm của mình, vận động cho người dân hiểu rõ hơn về HTX kiểu mới, quyền và lợi ích khi tham gia vào HTX. Đồng thời, triển khai thực hiện đúng theo bản chất của HTX theo hình thức “3 chung”: chung nguyên liệu đầu vào, chung sản phẩm đầu ra, chung quy trình sản xuất. Từ đó, sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nhằm liên kiết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và cạnh tranh trên thị trường”. Ông Thái Phước Lộc, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh cho biết.

Tuy số HTX trên địa bàn tỉnh lớn, nhưng tồn tại một số hạn chế: chưa đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh tương xứng với số HTX hiện có. Ông Thái Phước Lộc khẳng định: nguyên nhân do nhiều HTX chưa quyết tâm, chưa phấn đấu vươn lên; năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý của một ít HTX còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới…

Tuy nhiên, đối với các HTX thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế nguyện vọng của người dân và đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, góp phần đạt tiêu chí 13 XDNTM. Các HTX hoạt động lấy lợi ích của thành viên làm mục tiêu chính, tập trung cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên; trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển ngành nông nghiệp, giảm nghèo cho khu vực nông thôn, XDNTM: HTX nông nghiệp Rạch Lọp, HTX nông nghiệp Long Hiệp, HTX nông nghiệp Xuân Thành, HTX NN Phú Mỹ Châu, HTX nông nghiệp Phú Cần, HTX quýt đường Thuận Phú, HTX nuôi nghêu Tiến Thành…

Trong giai đoạn hiện nay, về quan điểm, đã khẳng định vai trò của kinh tế tập thể là một trong bốn thành phần kinh tế chủ đạo của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên, hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương; cơ bản giải quyết được những vướng mắc về nhận thức HTX kiểu cũ; hiểu nội dung hoạt động của HTX kiểu mới dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích của HTX, thành viên và người lao động.

Ông Trần Duy Linh (phải), Giám đốc Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè giới thiệu về máy đóng gói kẹo viên.

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với XDNTM và cơ cấu nông nghiệp, Liên minh HTX tỉnh tập trung triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012, mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, phương pháp vận động và quy trình thành lập HTX cho hội viên các đoàn thể ở cơ sở. Triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các HTX từ việc tiếp cận các nguồn vốn, đất đai xây dựng cơ sở vật chất để sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến quảng bá sản phẩm, đào tạo nghề cho thành viên và người lao động. Theo đó, tập trung đẩy mạnh phối hợp với các dự án trong và ngoài nước hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý điều hành cho các HTX trên bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, quản lý điều hành HTX đi vào hoạt động hiệu quả.

 Ông Thái Phước Lộc, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh cho biết: trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 13 HTX với 285 thành viên (đạt 130% so với Nghị quyết), vốn điều lệ 16,892 tỷ đồng. Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 01 Liên hiệp HTX, 168 HTX đang hoạt động (trong đó có 122 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 30 HTX phi nông nghiệp, 16 Quỹ Tín dụng) với vốn điều lệ 164,402 tỷ đồng, thu hút 28.137 thành viên tham gia. Về chất lượng, qua đánh giá 157/168 HTX, có 28 HTX hoạt động tốt, 49 HTX khá, 64 HTX trung bình, 16 HTX yếu (không phân loại số HTX ngưng hoạt động và thành lập mới). Tuy nhiên, số lượng HTX ngưng hoạt động, yếu kém còn nhiều, hiện nay có 33 HTX ngưng hoạt động (đang trong giai đoạn củng cố, giải thể).


Bài: TRƯỜNG NGUYÊN  

thư viện ảnh
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 872
  • Tất cả: 250,683