Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã: Phát huy vai trò hỗ trợ vốn cho Hợp tác xã

Trong thời gian qua các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) từ Trung ương đến địa phương đã tích cực hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, kinh doanh cho các HTX. Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm hỗ trợ các HTX có vốn phát triển sản xuất, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là vốn vay lãi suất thấp từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Trà Vinh đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HTX, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thành viên.

Trụ sở, nhà kho HTX nông nghiệp Huyền Hội

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh được hình thành với mục đích là hỗ trợ vốn cho các HTX duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị máy móc. Từ khi thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đến nay các HTX vay vốn để đầu tư máy móc trang thiết bị, phương tiện vật chất, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên trong HTX. Trụ sở làm việc được đặt tại Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, số 40, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tổng vốn hoạt động của Quỹ hỗ trợ là 10 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã tiếp nhận đề nghị vay vốn và giải ngân cho 25 HTX với số tiền 10,133 tỷ đồng, trong đó có 18 HTX nông nghiệp vay với số tiền 7,753 tỷ đồng.

Có thể nói Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đang trở thành một kênh vốn hiệu quả góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách hỗ trợ tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với HTX. Hiện nay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Trà Vinh hiện đang có 11 HTX vay vốn với số tiền 5,280 tỷ đồng, tổng số dư nợ vay là 3,898 tỷ đồng.

Nhìn chung các HTX sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho thành viên và người lao động trong HTX. Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn, trong thời gian tới Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, góp phần đáp ứng nhu cầu vay của các HTX và thành viên HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ren Huỳnh

thư viện ảnh
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 1,477
  • Tất cả: 91,480