Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm
Sáng 5/8, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiều công việc lớn, trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể, HTX: (1) Các ban, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 142 đầu việc;

(2) Tích cực tham gia tổng kết Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; chủ động triển khai trong hệ thống góp ý xây dựng Luật HTX năm 2012 (sửa đổi); tích cực phối hợp với các bộ, ngành trung ương trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX;

 

(3) Nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho các HTX;

(4) Tăng cường trao đổi, liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực, tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX, Liên minh HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ nhất gắn với năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam – 2022, Ngày hội Xúc tiến thương mại và Hội thi HTX tiêu biểu khu vực MT-TN năm 2022;

(5) Quyết liệt chỉ đạo và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ công tác kế hoạch, phân giao tài chính ngân sách năm 2022; hoàn thành việc bảo vệ kế hoạch của các đơn vị trực thuộc;

(6) Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ; đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.

Cùng với đó, trong 2 ngày 14-15/7, tại Khánh Hòa, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất 100% ý kiến nhất trí của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thông qua Nghị Quyết Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 5 tháng cuối năm 2022, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Triển khai các công việc liên quan đến sửa đổi Luật HTX năm 2012; Hướng dẫn kịp thời HTX cơ chế chính sách, hỗ trợ nhất là chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các Đề án trình Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Chương trình tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2022 và 2023 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022; Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; đẩy mạnh phát huy sáng kiến theo cụm thi đua, theo vùng;…

Cũng trong 5 tháng cuối năm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế hợp tác năm 2022; tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ; làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…; triển khai Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN ngày 22/4/2022 về triển khai Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023;…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan trong 7 tháng vừa qua. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị lãnh đạo, cán bộ cơ quan tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 5 tháng cuối năm của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Với từng kế hoạch, từng nhiệm vụ công việc, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo có kết luận và chỉ đạo tới từng Ban, đơn vị.

Lê Huy - Quang Trung

 

Theo vca.org.vn

https://vca.org.vn/trien-khai-thuc-hien-tot-cac-nhiem-vu-trong-tam-trong-5-thang-cuoi-nam-a26695.html

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 228
  • Tất cả: 286349