Thư mời tham dự tập huấn tư vấn kế toán và sổ tay kế toán Hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 23/TM-LMHTX
Ngày ban hành 29/06/2020
Ngày hiệu lực 29/06/2020
Trích yếu nội dung Thư mời tham dự tập huấn tư vấn kế toán và sổ tay kế toán Hợp tác xã
Hình thức văn bản Thư mời
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm Thu moi 23 tap huan tu van ke toan va so tay ke toan HTX.pdf