Công văn v/v phổ biến Luật đất đai năm 2024 và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
Số ký hiệu văn bản 2180/UBND-NC
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung Công văn v/v phổ biến Luật đất đai năm 2024 và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 2180-27.-huong-dan-thuc-hien-p638548376832711961.pdf