No title... No title... No title... No title... No title...
Công văn V/v tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về đời sống, sức khỏe do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 195-CV/TU
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Công văn V/v tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về đời sống, sức khỏe do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Đằng
Tài liệu đính kèm cvtu_so_195signed tiep nhan phan anh thong tin.pdf