No title... No title... No title... No title... No title...
Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các bộ công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 1352-QĐ/TU
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các bộ công chức, viên chức
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm qdtu_so_1352signed_202203011008543699434_20220301100902.pdf