No title... No title... No title... No title... No title...
Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng "Tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã"
Số ký hiệu văn bản 78/CV-LMHTX
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng "Tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm CV 78 LMHTX to chuc lop tap huan ky nang to chuc quan dieh HTX.pdf