No title... No title... No title... No title... No title...
Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 06/CTPH-BTGTU-LMHTXTV
Ngày ban hành 12/07/2022
Ngày hiệu lực 12/07/2022
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm CTPH 06 BTGTU LMHTX tuyen truyen KTTT HTX.pdf