No title... No title... No title... No title... No title...
Công văn v/v đăng ký tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý điều hành HTX năm 2023
Số ký hiệu văn bản 36/CV-LMHTX
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn v/v đăng ký tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý điều hành HTX năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lê Thu Nhạn
Tài liệu đính kèm CV 36 ĐK THAM GIA LOP TAP HUAN NGHIEP VỤ CHO HTX.pdf
CV dang ky to chuc lop tap huan nghiep vu -HTX.2023.doc