Công văn v/v rà soát nhu cầu sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của HTX trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 81/CV-LMHTX
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn v/v rà soát nhu cầu sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của HTX trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm CV 81 ra soat nhu cau su dung dat va chuyen muc dich sd cac HTX.pdf