Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 07/QĐ-LMHTX
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm QD 07 cong bo cong khai du toan ngan sach 2023.pdf