TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/QĐ-LMHTX 15/01/2024 Quyết định v/v công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 4
Tải về 0
02/TB-LMHTX 08/01/2024 Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức của Liên minh HTX tỉnh năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 0
01/TB-LMHTX 03/01/2024 Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về 0
88/TB-LMHTX 25/12/2023 Thông báo Lịch phỏng vấn xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 172
Tải về 0
175/BC-LMHTX 25/12/2023 Báo cáo kết quả kiểm tra các tiêu chuẩn, điều kiện các thí sinh dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 68
Tải về 0
78/QĐ-LMHTX 25/12/2023 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 36
Tải về 0
87/TB-LMHTX 25/12/2023 Thông báo về việc tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 45
Tải về 0
591/TLOT 18/12/2023 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh (Ngành Kế toán)
Lượt xem: 65
Tải về 1
590/TLOT 18/12/2023 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh (Ngành Luật)
Lượt xem: 56
Tải về 1
589/TLOT 18/12/2023 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 61
Tải về 0
123456