No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 Tải về
577/TM-LMHTXVN 25/08/2021 Văn bản Liên minh HTX Việt Nam về việc hợp tác đầu tư Tải về
503/CTr-LMHTXVN 04/08/2021 Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội Tải về
504/LMHTXVN-CSPT 04/08/2021 CV Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất Tải về
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam Tải về
478/LMHTXVN-KTr 23/07/2021 Công văn về Quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, Tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 Tải về
45/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tải về
90/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
486/LMHTXVN-TTCB 23/07/2020 Công văn về công tác thi đua khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam Tải về
488/LMHTXVN-VP 23/07/2020 Công văn v/v gửi Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Tải về
12345