No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
94/TB-LMHTX 15/11/2021 Thông báo tuyển dụng Viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh Tải về
78/KH-UBND 07/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
1809/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 Tải về
109/TB-UBND 01/09/2021 Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid 19 Tải về
195-CV/TU 31/08/2021 Công văn V/v tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về đời sống, sức khỏe do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Tải về
1771/HDLN-SKHDT-STC-SXD-STNMT 19/08/2021 Hướng dẫn liên ngành thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
298/QĐ-UBND 09/02/2021 Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
59/TB-LMHTX 11/11/2020 Thông báo v/v đăng ký tập huấn hệ thống lương, thưởng cho DN, Hợp tác xã Tải về
44/QĐ-LMHTX 19/10/2020 Quyết định về việc triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
126/CV-LMHTX 29/09/2020 CV v/v rà soát chỉ tiêu về phát triển KTTT, HTX năm 2020 gửi Phòng TCKH các huyện, thị xã, TP Tải về
123456