No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
109/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn kiến thức về tài chính, kế toán HTX Tải về
110/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến về phát triển kinh tế tập thể, HTX Tải về
111/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn về việc tổ chức tập huấn kiểm soát, kiểm toán HTX Tải về
78/CV-LMHTX 20/05/2022 Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng "Tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã" Tải về
38/CV-LMHTX 31/03/2022 Về việc đề xuất giảm thuế, phí và lệ phí cho HTX và thành viên HTX Tải về
36/CV-LMHTX 31/03/2022 V/v khảo sát nhu cầu tập huấn thẩm định tín dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
37/CV-LMHTX 31/03/2022 Về việc tiếp nhận phần mềm kế toán WACA và thực hiện đối ứng Tải về
867/UBND-NN 08/03/2022 Về việc thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 Tải về
471/QĐ-UBND 01/03/2022 Quyết định thành lập tổ tư vấn,hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; các sản phẩm OCOP; xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá và hoạt động thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh Tải về
347/SKHĐT-ĐKKD 01/03/2022 Về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ DNNVV theo Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Tải về
123456789