No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
162/CV-LMHTX 19/09/2022 Công văn về việc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến về kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Cầu Ngang và Duyên Hải Tải về
1306/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
06/CTPH-BTGTU-LMHTXTV 12/07/2022 Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 Tải về
109/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn kiến thức về tài chính, kế toán HTX Tải về
110/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến về phát triển kinh tế tập thể, HTX Tải về
111/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn về việc tổ chức tập huấn kiểm soát, kiểm toán HTX Tải về
1039/QĐ-UBND 15/06/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Tải về
78/CV-LMHTX 20/05/2022 Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng "Tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã" Tải về
38/CV-LMHTX 31/03/2022 Về việc đề xuất giảm thuế, phí và lệ phí cho HTX và thành viên HTX Tải về
36/CV-LMHTX 31/03/2022 V/v khảo sát nhu cầu tập huấn thẩm định tín dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
123456789