No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/CV-LMHTX 25/05/2023 Công văn v/v phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường cho 02 HTX TMDV Cầu Kè và Lương Hoà A Tải về
81/CV-LMHTX 18/05/2023 Công văn v/v rà soát nhu cầu sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của HTX trên địa bàn tỉnh Tải về
35/CV-LMHTX 13/03/2023 Công văn v/v đăng ký tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2023 Tải về
36/CV-LMHTX 13/03/2023 Công văn v/v đăng ký tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý điều hành HTX năm 2023 Tải về
07/QĐ-LMHTX 06/01/2023 Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh Tải về
162/CV-LMHTX 19/09/2022 Công văn về việc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến về kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Cầu Ngang và Duyên Hải Tải về
1306/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
06/CTPH-BTGTU-LMHTXTV 12/07/2022 Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 Tải về
109/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn v/v tổ chức lớp tập huấn kiến thức về tài chính, kế toán HTX Tải về
110/CV-LMHTX 23/06/2022 Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến về phát triển kinh tế tập thể, HTX Tải về
123456789