image

Nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ kém hiệu quả  sang mô hình HTX quản lý chợ, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi giữa Liên minh HTX tỉnh Long An và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023, Ngày 06/7/2023, Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các HTX” từ ngày 06-08/7/2023 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tin tức
thư viện ảnh
VIDEO KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
VIDEO
Video CÔNG TRÌNH HTX VỚI BÁC HỒ
Đăng nhập
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM HỢP TÁC XÃ