Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024
Ngày 19/4/2024, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức cuộc họp tổng kết tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; ông Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
anh tin bai

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Đến nay, tỉnh Trà Vinh ở lĩnh vực Tổ hợp tác có 1.655 Tổ hợp tác, ở lĩnh vực hợp tác xã có 166 HTX và 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động, trong đó có 123 HTX nông nghiệp, 27 HTX phi nông nghiệp và 16 Quỹ tín dụng nhân dân, với vốn điều lệ trên 180 tỷ đồng, thu hút 28.567 thành viên và 25 HTX ngưng hoạt động (đang trong giai đoạn giải thể), từ đầu năm đến nay giải thể 08 HTX và 25 HTX ngưng hoạt động đang làm thủ tục củng cố, giải thể Hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Trong năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX đã phát huy hiệu quả, cụ thể các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp đã phát huy hiệu quả hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, HTX ở từng địa phương, đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ cho HTX trong thời gian tới.

anh tin bai

Ông Thái Phước Lộc-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới, Ông Nguyễn Quỳnh Thiện-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: thực hiện kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, đồng thời rà soát tình hình hoạt động của các HTX, hướng dẫn củng cố lại hoạt động của các HTX, hướng dẫn thủ tục giải thể dứt điểm HTX ngưng hoạt động thời gian dài; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, HTX. Theo đó Liên minh HTX tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, kịp thời hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất đạt hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu quả việc triển khai hỗ trợ các chính sách liên quan đến KTTT, HTX, cùng chung tay tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các HTX để HTX hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ren Huỳnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 379
  • Tất cả: 288227