Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG
       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các thành viên. 
       2. Tuyên truyền, vận động phát triển các Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) và Liên hiệp Hợp tác xã.
       3. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ tư vấn cần thiết cho sự hình thành và phát triển  các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và thành viên. 
       4. Tham gia đóng góp, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể. 
       5. Đại diện cho các thành viên trong phối hợp hoạt động với các Dự án, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
       1. Tham gia xây dựng, thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển hợp tác xã và Liên hiệp hợp tác xã. 
       2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan. Tham gia  đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể. 
       3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. 
       4. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
       5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, tài chính, tín dụng, thị trường, khoa học – công nghệ, nghiệp vụ kế toán và các lĩnh vực khác.
       6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh; cán bộ quản lý các HTX, Liên hiệp Hợp tác xã, tổ chức dạy nghề cho xã viên và người lao động trong THT, HTX. 
       7. Tiếp nhận, tổ chức, thực hiện các chương trình, dự án và sử dụng đúng mục đích nguồn tài trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển  Hợp tác xã và Liên hiệp hợp tác xã.
       8. Tổ chức các hoạt động kinh tế và hỗ trợ thành viên liên doanh, liên kết với nhau, nhằm tạo sức mạnh trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh. 
       9. Thực hiện các nhiệm vụ được Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh  giao.

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 420
  • Tất cả: 288268