Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai, với mục đích cụ thể hóa 03 nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam được giao trong Quyết định số 01/QĐ-TTg; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao.

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng kế hoạch, với các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về vai trò và tiềm năng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tư vấn pháp lý, hỗ trợ xây dựng mới; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao.

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 420
  • Tất cả: 288268