Thí điểm thành lập Liên đoàn HTX lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 07/4 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ9, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lãnh đạo một số Ban, Đơn vị trực thuộc được phân công chủ trì xây dựng báo cáo, tài liệu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khoá VI sẽ tập trung vào Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, tổng hợp thông tin thực hiện chủ trương chính sách và tình hình phát triển THT, HTX, LHHTX trong các lĩnh vực hoạt động tại các tỉnh, thành phố”; Đề cương Đề án “Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo vị trí việc làm giai đoạn 2023-2025”;...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp về một số nội dung như: Đề án Đầu tư Trung tâm giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại cho Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; Tờ trình và Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao khu vực Chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023); Dự thảo Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; Dự thảo Quyết định và Quy chế bình chọn hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2023...

Theo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023, Quý I năm 2023, 57/63 tỉnh trên cả nước có HTX được thành lập mới; tổng số thành lập mới 368 HTX (đạt 18,4% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023); trong đó lĩnh vực nông nghiệp là 245 HTX (66,58%), phi nông nghiệp là 123 HTX (33,42%). Đến hết quý I/2023, khu vực HTX thu hút và tạo việc làm cho hơn 6,9 triệu thành viên (tăng 15.539 thành viên) và 1,6 triệu lao động. Tổng vốn điều lệ của HTX là 54.333 tỷ đồng (tăng hơn 780 tỷ đồng); bình quân vốn điều lệ 1.858 triệu đồng/HTX; tổng tài sản của HTX là 185.356 tỷ đồng (tăng 648 tỷ đồng).

Cùng với đó, Quý I năm 2023, cả nước thành lập mới 301 THT. Hiện cả nước có 128.456 tổ hợp tác (THT), trong đó có 78.564 THT nông nghiệp (61,2%) và 49.892 THT phi nông nghiệp (38,1%), 3 LHHTX (đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023), giải thể 01 LHHTX. Các LHHTX thu hút 750 thành viên (bình quân 6 HTX/LHHTX), tạo việc làm cho 39.750 lao động (bình quân 318 lao động/LHHTX); doanh thu bình quân của 01 LHHTX là 258 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 8,9 tỷ đồng/năm.

Theo đánh giá, KTTT, HTX phát triển, các nhiệm vụ triển khai bám sát Nghị quyết số 06/NQ-LMHTXVN ngày 06/01/2023 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. Trong đó, chỉ tiêu thành lập mới HTX đạt 18,4%; THT đạt 10,03%, LHHTX đạt 20%. Khu vực kinh tế tập thể, HTX phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; nhiều loại hình HTX liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị sản phẩm bền vững; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Số lượng HTX, LHHTX, THT thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; một số sáng lập viên trẻ khởi nghiệp qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của 63,8% các HTX, LHHTX, THT trên địa bàn cả nước duy trì ổn định trong quý I; có doanh thu, lợi nhuận khá; khẳng định mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình hành động phục hồi kinh tế.

Nhiều loại hình HTX đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đột phá trong đổi mới các phương thức xúc tiến thương mại gắn với chuyển đổi số, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh; mạnh dạn thay đổi  phương thức sản xuất và quản trị truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển gắn với quy hoạch vùng sản xuất; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ thành viên; đẩy mạnh liên kết phát triển mạnh trong cung ứng nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; liên kết giữa các thành viên và các HTX, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

Cũng trong quý I năm 2023, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chủ động tham mưu, đề xuất triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về kinh tế tập thể và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012, Luật Đất đai và các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023) và đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên...

Theo đồng chí Hoàng Thị Kim Hương, Phó Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, Quý I năm 2023, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Nghị quyết 06, Chương trình công tác năm 2023, Quy chế, Quy định và yêu cầu thực tiễn của các HTX cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch; phối hợp tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023; tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012, Luật Đất đai và các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX, các ý kiến của Liên minh HTX Việt Nam đã được cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cho HTX, Liên hiệp HTX và THT giai đoạn 2023-2025; triển khai hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, tích cực triển khai Kế hoạch khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, bộ máy tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, tập trung khắc phục, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và của các đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023 và thời gian tới cần tập trung triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 09/NQ-CP; đề xuất Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình MTQG về phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 và tính đúng, tính đủ mức độ đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong GDP; triển khai Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Đề án thí điểm thành lập Liên đoàn HTX lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đề án thành lập hoặc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Luật HTX (sửa đổi); tích cực tham gia xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và đồng bộ khung khổ pháp luật về kinh tế tập thể; đẩy mạnh tiến độ triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, Thường xuyên cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành để chủ động tham mưu, đề xuất và hướng dẫn kịp thời HTX cơ chế chính sách, hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX...

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, trong nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 9 tháng cuối năm 2023, thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới gắn với các vùng kinh tế theo kết luận số 45-KL/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 29-NQ/TW; nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX hiệu quả và bền vững; quan tâm phát triển cả HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; mở rộng thành viên, đa dạng hoá thành viên, đẩy mạnh thu hút hộ cá thể tham gia HTX, THT; phát triển số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả; HTX, LHHTX, THT nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nghề cho người lao động và thành viên gắn với sản phẩm của HTX;...

Tại cuộc họp, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những cố gắng, đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Những ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Ban Thường vụ tại Hội nghị đều được tiếp thu, tổng hợp để bổ sung trình tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

Đồng chí Trần Văn Cứng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang

Đồng chí Trần Lưu Quốc Doãn, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Lê Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Bùi Quang Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lê Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Saigon Co.op

Quỳnh Trang - Quang Trung
Ảnh: Lê Huy

 

Theo vca.org.vn

https://vca.org.vn/thi-diem-thanh-lap-lien-doan-htx-lua-gao-vung-dong-bang-song-cuu-long-a29166.html

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 398
  • Tất cả: 288246