Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần: thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ”
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiểu Cần vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ” đến năm 2030 theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ Long Thới đi vào hoạt động do Hội phụ nữ quản lý

Được biết hiện nay Hội LHPN huyện Tiểu Cần đã thành lập được hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp – Dịch vụ Long Thới và 55 tổ hợp tác (THT) do hội phụ nữ quản lý, điều hành. Qua đó đã tạo việc làm ổn định cho 20 thành viên, lao động nữ đối với HTX và 100 lao động nữ  đối với các THT.

Việc thực hiện Đề án nêu trên với mục tiêu là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nữ; đồng thời hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên và người lao động trong HTX. Ngoài ra thông qua thực hiện đề án này còn nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần tạo vị thế cho phụ nữ trong gia đình  và ngoài xã hội nói riêng, thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới nói chung.

Thời gian thực hiện kế hoạch này là từ năm 2023 đến năm 2030 và được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: từ năm 2023 đến năm 2025 là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và các THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo việc làm cho số lao động nữ hiện có (20 thành viên, lao động nữ trong HTX và 100 lao động nữ trong các THT); giai đoạn 2: từ năm 2026 đến năm 2030 tiếp tục củng cố HTX và các THT hiện có, nhưng nâng số lượng lao động nữ được tạo việc làm ở HTX lên 30 người và ở các THT là 150 người.

Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ Long Thới đang kinh doanh có hiệu quả và đã tạo việc làm ổn định cho 20 lao động nữ

Đối tượng tham gia trong kế hoạch này là hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX. Trong đó ưu tiên cho các đối tượng phụ nữ ở những vùng khó khăn, dân tộc Khmer, hộ nghèo, người khuyết tật, người hoàn lương, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp.

Địa bàn thực hiện kế hoạch ở 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Khắc Phú

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 482
  • Tất cả: 288330