Tập trung tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Ngày 04/7, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 6; kế hoạch công tác tháng 7/2023 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến với các đơn vị văn phòng đại diện phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn,

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, tháng 6 vừa qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ căn cứ theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; Thông báo số 467/TB-LMHTXVN ngày 12/6/2023.

Trong tháng 6 vừa qua, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các công việc liên quan Luật HTX (sửa đổi):  Tiếp tục tham gia rà soát Dự án Luật HTX (sửa đổi); ngày 20/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VI đã thông qua Luật HTX sửa đổi với 94,33% đại biểu tán thành; Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 10/KH-LMHTXVN ngày 02/02/2023 về khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022; xây dựng báo cáo Kết quả chiến dịch khảo sát, kèm phụ lục 09 biểu kết quả khảo sát; kết quả hoạt động của BCĐ; báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định kết quả khảo sát trực tiếp tại 06 Liên minh HTX cấp tỉnh và 60 HTX thành viên xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam; ...

Bên cạnh đó, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các HTX  về xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến phát triển KTTT, HTX: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030; Báo cáo kết quả tư vấn, hỗ trợ Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hướng dẫn Liên minh HTX cấp tỉnh triển khai các văn bản mới; khó khăn vướng mắc trong triển khai các Chương trình MTQG; Xây dựng 20 báo cáo, tham gia ý kiến với các ban, bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ cho thành viên; duy trì các công tác tổ chức, cán bộ, công tác kế hoạch, nghiên cứu khoa học; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và công tác kiểm tra; hoạt động hợp tác quốc tế; ...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7. Tập trung triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; tổ chức triển khai Luật HTX (sửa đổi); chủ động tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX (sửa đổi); tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đẩy mạnh triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. Chuẩn bị điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 10, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 7; Hội nghị và các sự kiện trên địa bàn huyện Na Hang năm 2023; Diễn đàn Dược liệu Việt Nam - Thế mạnh của khu vực kinh tế tập thể, HTX năm 2023. Triển khai kế hoạch công bố kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022; Tiếp tục triển khai công tác kế hoạch NSNN năm 2023; triển khai quyết toán NSNN năm 2022; Xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2024; thẩm định dự toán chi tiết các dự án, nhiệm vụ thực hiện năm 2023...

Quỳnh Trang - Lê Huy

 

Theo vca.org.vn

https://vca.org.vn/tap-trung-to-chuc-trien-khai-luat-hop-tac-xa-sua-doi-a29886.html

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 292
  • Tất cả: 287408