Khai giảng lớp kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát năm 2023
Sáng ngày 13/07, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã Miền Nam tổ chức Khai giảng lớp kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát năm 2023.

Giảng viên chia sẽ kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm soát.

Tham gia lớp tập huấn có 50 đại biểu là Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian 02 ngày tập huấn, các đại biểu được chia sẽ về: Kiểm soát nội bộ trong Hợp tác xã; Kiểm soát hoạt động tài chính, thực hiện chế độ kế toán; Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo kết quả hằng năm của Hội đồng quản trị trước khi trình đại hội thành viên; Các kỹ năng trong công tác kiểm soát Hợp tác xã.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên đang làm công tác kiểm soát ứng dụng được các kiến thức, những kỹ năng mềm trong việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giám sát. Nhằm giúp Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, ổn định hơn và mang lại lợi ích, lòng tin cho các thành viên trong Hợp tác xã./

Ngọc Hồng

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 518
  • Tất cả: 288396