Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Cầu Quan Đại hội đại biểu thường niên năm 2021

Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) thị trấn Cầu Quan huyện Tiểu Cần vừa tổ chức Đại hội đại biểu thường niên nhằm tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị QTDND thị trấn Cầu Quan, năm 2021 quỹ tín dụng có tổng số 694 thành viên, tăng 74 thành viên so với năm 2020. Nguồn vốn của quỹ tín dụng là 27 tỷ 635 triệu đồng, tăng 135 triệu đồng so với năm 2020; vốn điều lệ 1 tỷ 450 triệu đồng, tăng 100 triệu đồng; vốn huy động 6 tỷ 695 triệu đồng, tăng 1 tỷ 132 triệu đồng; vốn vay 16 tỷ 789 triệu đồng, giảm 956 triệu đồng so với năm 2020. Năm 2021 dư nợ 24 tỷ 778 triệu đồng, tăng 117 triệu đồng so với năm 2020, tăng không nhiều nguyên nhân là do ảnh hưởng của tình hình bệnh Covid 19. Thực hiện công tác tín dụng, trong năm 2021 Hội đồng quản trị luôn kịp thời cụ thể hóa tình hình thực tế theo đúng quy định của pháp luật; đa dạng hóa các loại hình tín dụng như thế chấp, tín chấp, thông qua đó thực hiện tương trợ thành viên, chống nạn cho vay nặn lãi, xóa đói, giảm nghèo, tạo nguồn vốn cho thành viên phát triển. Trong năm 2021 Ban chỉ đạo điều hành thực hiện việc thu, chi tài chính đúng nguyên tắc chế độ, mở sổ sách kế toán đầy đủ đúng quy định, hạch toán kế toán đúng tính chất, đúng tài khoản, lưu trữ hồ sơ đảm bảo an toàn.

Các thành viên của QTD dự Đại hội

Nhìn chung trong năm 2021 Hội đồng quản trị QTDND thị trấn Cầu Quan luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thiện dần kỹ năng quản trị, điều hành đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên bên cạnh đó đơn vị vẫn còn một số hạn chế, đó là công tác thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro không đạt theo chỉ đạo của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Toàn cảnh Đại hội

Năm 2022 Hội đồng quản trị QTDND thị trấn Cầu Quan sẽ tập trung nhân lực để thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu để trả nợ vay cho Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Trà Vinh về khoản nợ đã gia hạn. Năm 2022 tổng dư nợ cho vay mới khoảng 15 tỷ đồng gồm: cho vay sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi chiếm 45%; cho vay kinh doanh, dịch vụ, mua bán nhỏ 55%. Ngoài ra trong cho vay luôn đảm bảo đầu tư có hiệu quả, chấp hành tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước; đảm bảo chất lượng tín dụng, cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng; phát huy khả năng xoay nhanh đồng vốn, kịp thời giải ngân khi thành viên có nhu cầu vốn; đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đúng quy định. Riêng đối với nợ quá hạn, phấn đấu thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, giảm nợ xấu xuống dưới 40%/tổng dư nợ.

Khắc Phú

thư viện ảnh
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 2,264
  • Tất cả: 183,950