HTX Nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng: Luồng gió mới cho phong trào Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh
HTX Nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng được thành lập vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, HTX có địa chỉ tại ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. HTX chuyên cung ứng dịch vụ nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm cho thành viên, đồng thời tạo ra sản phẩm gạo hữu cơ HTX đã mang lại giá trị cao cho thành viên, góp phần tích cực vào nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho thành viên, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của tỉnh Trà Vinh. Thời gian qua HTX đã tạo nên luồng gió mới cho phong trào HTX hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
anh tin bai

Mô hình lúa hữu cơ ở xã Long Hòa của Hợp tác xã Nông nghiệp 
thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng

HTX Nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng hiện có 50 thành viên chính thức và 162 thành viên liên kết, hợp tác xã thực hiện cung ứng vật tư nông nghiệp, lúa giống, dịch vụ nông nghiệp phun thuốc bằng thiết bị Dron, thu hoạch lúa qua hợp đồng với cơ sở máy gặt; tiêu thụ lúa theo phương thức ký hợp đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm đầu tư đầu vào và bao tiêu đầu ra sản phẩm lúa cho thành viên. HTX luôn chú trọng làm tốt công tác tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn thành viên tập trung gieo sạ đúng lịch thời vụ, sử dụng giống lúa có xác nhận và có thị trường tiêu thụ ổn định với giá cao nên thành viên và nông dân sử dụng dịch vụ mà HTX cung ứng rất phấn khởi và kết quả mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trong năm qua, HTX đã cung ứng lúa giống, vật tư nông nghiệp cho 230 hộ thành viên với tổng diện tích cung ứng của HTX trong năm là 190 ha, bình quân 5,5 triệu đồng/ha; thực hiện ký hợp đồng bao tiêu lúa hàng hóa cho 230 thành viên, hộ nông dân. HTX đã xây dựng được 02 mô hình sản xuất ở các ấp Ngãi Lợi, Ngãi Hiệp của xã Hưng Mỹ với số lượng 162 thành viên tham gia có thu nhập bình quân từ 48 triệu đồng/năm và 01 mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa 01 vụ/năm, sản lượng lúa thu hoạch đạt 5,5 tấn/ha.

anh tin bai

Sản phẩm gạo hữu cơ Hạt Ngọc Châu Long của Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng

Đặc biệt, Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo HTX và thành viên của HTX do dự án Agrittera, Liên minh HTX tỉnh tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: quản trị HTX, huy động vốn nội bộ, marketing chuỗi giá trị. Bên cạnh đó HTX chú trọng cải tiến bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu gạo Hạt Ngọc Châu Long hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Ngoài ra HTX đã tham gia chương trình mỗi xã 01 sản phẩm OCOP và được công nhận sản phẩm “Hạt Ngọc Châu Long” đạt chuẩn 4 sao.

Bên cạnh đó, HTX đã tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, HTX đã xuất kinh phí, hỗ trợ chăm lo 3 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng mỗi tháng 15 kg gạo hạt ngọc Châu Long, tham gia đóng góp các quỹ an sinh xã hội với số tiền 30.000.000 đồng, góp phần cho xã Hưng Mỹ  xây dựng hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới.

anh tin bai

Sản phẩm gạo hữu cơ Hạt Ngọc Châu Long của Hợp tác xã
 Nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng tham gia
 hội chợ xúc tiến thương mại tại Hà Nội

Với những HTX tiêu biểu về sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh thì HTX nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng được xem là mô hình HTX tiếp tục mang lại luồng gió mới cho phong trào phát triển kinh tế tập thể, HTX của địa phương. Trong thời gian tới, hứa hẹn HTX nông nghiệp thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng sẽ có những đột phá mới cho hướng đi phù hợp về mô hình kinh tế tập thể hiện nay.

Ren Huỳnh
thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 199
  • Tất cả: 285483