Luật Hợp tác xã 2012
Số ký hiệu văn bản 23/2012/QH12
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Trích yếu nội dung Luật Hợp tác xã 2012
Hình thức văn bản Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm Luat htx 2012.docx