TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/QĐ-LMHTX 15/01/2024 Quyết định v/v công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 101
Tải về 0
78/QĐ-LMHTX 25/12/2023 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 70
Tải về 0
38/QĐ-LMHTX 15/06/2023 Quyết định v/v công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 40
Tải về 0
07/QĐ-LMHTX 06/01/2023 Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 35
Tải về 0
854/QĐ-TTg 19/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 51
Tải về 0
1306/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 36
Tải về 0
237/QĐ-LMHTXVN 28/06/2022 Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam
Lượt xem: 105
Tải về 1
1039/QĐ-UBND 15/06/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 40
Tải về 0
320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 35
Tải về 0
319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 33
Tải về 0
1234