TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/TB-LMHTX 08/01/2024 Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức của Liên minh HTX tỉnh năm 2023
Lượt xem: 89
Tải về 1
01/TB-LMHTX 03/01/2024 Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về 0
88/TB-LMHTX 25/12/2023 Thông báo Lịch phỏng vấn xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 205
Tải về 0
87/TB-LMHTX 25/12/2023 Thông báo về việc tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển Viên chức Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 73
Tải về 0
591/TLOT 18/12/2023 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh (Ngành Kế toán)
Lượt xem: 103
Tải về 1
590/TLOT 18/12/2023 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh (Ngành Luật)
Lượt xem: 84
Tải về 1
589/TLOT 18/12/2023 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 82
Tải về 0
75/TB-LMHTX 21/11/2023 Thông báo tuyển dụng Viên chức Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về 0
67/TB-VPCP 04/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012
Lượt xem: 33
Tải về 0
03/TB-SCT 10/01/2022 Về việc tiếp tục áp dụng mức thu một số khoản phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
Lượt xem: 32
Tải về 0
12