TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết hộ nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 47
Tải về 0
61/NQ-LMHTXVN 24/02/2022 Về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với cấp ủy, chính quyền địa phương
Lượt xem: 23
Tải về 0
09-NQ/TU 26/01/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 34
Tải về 0
16/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
Lượt xem: 26
Tải về 0
109/NQ 11/11/2021 Toàn văn Nghị quyết của Hội nghị lao động Quốc tế - Phiên họp thứ 109, 2021
Lượt xem: 22
Tải về 0
138/NQ-CP 10/11/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
Lượt xem: 38
Tải về 0
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 43
Tải về 0
03/2021/NQ-HĐND 19/03/2021 Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 27
Tải về 0
35/NQ-LMHTX 19/07/2020 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh lần 6, khóa V
Lượt xem: 21
Tải về 0
306/NQ-LMHTXVN 18/06/2020 Nghị quyết Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 10, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)
Lượt xem: 23
Tải về 0
12