TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1306/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 37
Tải về 0
1039/QĐ-UBND 15/06/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 41
Tải về 0
867/UBND-NN 08/03/2022 Về việc thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 31
Tải về 0
471/QĐ-UBND 01/03/2022 Quyết định thành lập tổ tư vấn,hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; các sản phẩm OCOP; xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá và hoạt động thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 25
Tải về 0
372/QĐ-UBND 15/02/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mai giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 32
Tải về 0
3141/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 40
Tải về 0
2954/QĐ-UBND 22/12/2021 Ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 đê áp dụng miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 29
Tải về 0
184/TB-UBND 27/11/2021 Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân trong cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà
Lượt xem: 35
Tải về 0
78/KH-UBND 07/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 32
Tải về 0
1809/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Lượt xem: 34
Tải về 0
123