Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 19/CT-TTg
Ngày ban hành 24/07/2015
Ngày hiệu lực 24/07/2015
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Chi thi 19 CP day manh trien khai luat htx.pdf