Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Số ký hiệu văn bản 02/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2017
Ngày hiệu lực 25/02/2017
Trích yếu nội dung Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 02.signed_02.pdf