Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 1675/HD-SKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày hiệu lực 29/09/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm 1675 HD thuc hien NQ 20 HTX.pdf