Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 1381/HD-SKHĐT
Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày hiệu lực 03/08/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm 1381 HD thuc hien NQ 56 sua doi NQ 20 ve htro HTX.pdf