Hướng dẫn liên tịch về lao động có trình độ, ngành nghề phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động chính của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 42/HD-SNN-KHĐT-LMHTX
Ngày ban hành 28/03/2019
Ngày hiệu lực 28/03/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn liên tịch về lao động có trình độ, ngành nghề phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động chính của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Ký Liên ngành
Tài liệu đính kèm SO 42 huong dan lao dong ve lam viec HTX.pdf