Hướng dẫn v/v điều chỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 1334/HD-SKHĐT
Ngày ban hành 22/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn v/v điều chỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Hồng Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 1334.signed HD NQ 56 20.pdf