Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số ký hiệu văn bản 90/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 90.signed.pdf