Hướng dẫn về việc xét khen thưởng lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 20/HD-LMHTX
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày hiệu lực 27/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về việc xét khen thưởng lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Hà Quốc Hẩm
Tài liệu đính kèm HD 20 khen thuong_chinh thuc.rar