Nghị quyết Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 10, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)
Số ký hiệu văn bản 306/NQ-LMHTXVN
Ngày ban hành 18/06/2020
Ngày hiệu lực 18/06/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 10, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Bảo
Tài liệu đính kèm 306 NQ hoi nghi BCH LMHTXVN lan 10.pdf