Hướng dẫn 63 v/v thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 63/HD-STC
Ngày ban hành 24/06/2020
Ngày hiệu lực 24/06/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn 63 v/v thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Vũ Phương
Tài liệu đính kèm huong dan nd 76 ve chinh sach dac biet kho khan sau khi lay y kien 24.pdf