Báo cáo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 62/BC-LMHTX
Ngày ban hành 31/05/2020
Ngày hiệu lực 31/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lê Thu Nhạn
Tài liệu đính kèm Bao cao 62 chien luoc KTTT 2021-2030.pdf