Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế tập thể, HTX 05 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, HTX 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 92/BC-LMHTX
Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày hiệu lực 22/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế tập thể, HTX 05 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, HTX 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm BC 92 tinh hinh KTTT 2016 2020.pdf