Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
Số ký hiệu văn bản 143-KH/BTCL
Ngày ban hành 24/07/2020
Ngày hiệu lực 24/07/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Ngô Chí Cường
Tài liệu đính kèm kh_143_tuyen_truyen_75_nam_cach_mang_thang_8.pdf