Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh lần 6, khóa V
Số ký hiệu văn bản 35/NQ-LMHTX
Ngày ban hành 19/07/2020
Ngày hiệu lực 19/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh lần 6, khóa V
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Hà Quốc Hẩm
Tài liệu đính kèm NQ 35 hoi nghi BCH LMHTX lan 6 khoa V.pdf