Hướng dẫn liên ngành thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1771/HDLN-SKHDT-STC-SXD-STNMT
Ngày ban hành 19/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn liên ngành thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt LĐ các sở cùng ký
Tài liệu đính kèm saoy-1771 cv hd th qd 298ho tro htx.pdf