Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-78 mo hinh HTX keu moi 2021-2025.pdf