Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 16/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-16-2021-nq-hdnd phat trien ktxh 2022.pdf