Về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với cấp ủy, chính quyền địa phương
Số ký hiệu văn bản 61/NQ-LMHTXVN
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với cấp ủy, chính quyền địa phương
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Bảo
Tài liệu đính kèm 78.-nq-so-61-nq-lmhtxvn-ngay-24.02.2022-nghi-quyet-ve-viec-thuc-hien-khao-sat-danh-gia-muc-do-hai-long-cua-htx-doi-voi-cap-uy-chinh-quyen-dia-phuong.pdf