Về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ DNNVV theo Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 347/SKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 01/03/2022
Ngày hiệu lực 01/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ DNNVV theo Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Hồng Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 347-huong dan ho tro the de an nghi dinh 80 chinh phu.pdf
phu luc 02 to khai xac dinh dnnvv.pdf
phu luc 03 bang phan cong thuc hien nhiem vu ho tro dnnvv.pdf